Přehled hlavních funkcí Portálu

SMS

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short message service) je název pro textovou komunikační službu. Délka zprávy je omezena na 160 znaků bez diakritiky. SMS s diakritikou je omezena 70 znaky. Při překročení těchto limitů se jedná o vícenásobnou SMS, která se v koncovém zařízení spojí do jednoho sdělení, avšak bude účtována podle počtu jednotlivých částí.

SenderID

SenderID (taktéž textový název odesílatele, textový odesílatel, alias, název odesílatele, textový identifikátor aj.) je funkce, která umožňuje personalizovat textovou zprávu názvem vaší značky v pozici odesílatele. SMS tak nebude doručena z telefonního čísla ale z vámi preferovaného jméno. Vlastní SenderID navíc zvyšuje v očích příjemce prestiž a váhu doručovaného sdělení.

Opt-in / Přihlášení k odběru

Proces, při kterém uživatelé, zákazníci, občané aj. dobrovolně dávají souhlas s přijímáním SMS zpráv od určité společnosti, značky či státní správy.

Opt-out / Odhlášení z odběru

Proces, při kterém se uživatelé, zákazníci, občané aj. mohou kdykoliv odhlásit přijímání SMS od určité společnosti, značky či státní správy.

SMS rozesílka, SMS kampaň

SMS kampaň je účinnou taktikou v rámci marketingové komunikace firmy nebo značky. S využitím databáze telefonních kontaktů stávajících klientů tak snadno odkomunikujete požadované sdělení, které vám pomůže k dosažení vašich obchodních cílů. SMS kampaně bývají součástí i celých komunikačních strategií, především kvůli rychlosti doručení sdělení a vyšší míře přečtenosti, než má například e-mail.

CTA (Call to Action)

Zkratka CTA, česky také Výzva k akci, je formulace nesoucí informaci o tom, co má zákazník udělat, aby získal to, co je mu nabízeno nebo aby splnil to, co je po něm vyžadováno. SMS je krátkým sdělením, ve kterém je klíčové získat pozornost zákazníka, poskytnout mu hodnotu a vyvolat pocit naléhavosti. Výzvy k akci tak musí být výstižné, úderné a konkrétní.

Segmentace

Segmentace je technika cíleného marketingu, která vám umožňuje doručit co nejrelevantnější informace či produktové nabídky skupině lidí, která s největší pravděpodobností projeví zájem. Segmentace je tedy rozdělení zákaznické báze do menších skupin na základě určitých kritérii, jako jsou demografické údaje, socioekonomický status, nákupní chování aj.

Personalizace

Personalizovaná SMS je přizpůsobena zákazníkovi na základě jeho preference, chování nebo demografických údajů. Zpráva tak působí, jako by byla zaměřena individuálně na něj. Už několik málo detailů, jako je například oslovení zákazníka křestním jménem, okamžitě zvyšuje zapojení.

A/B testování

Porovnávání dvou variant SMS zpráv s cílem zjistit, která verze má lepší odezvu u zákazníků a tím maximalizovat efektivitu marketingové kampaně. A/B testování lze uplatnit také při odeslání stejného sdělení v rozdílných dnech a časech, pro získání zpětné vazby ohledně vhodného načasování SMS kampaní pro konkrétní zákaznickou bázi či segment.

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme soubory cookies nezbytné pro správné fungování webu, analýzu provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy.
Spravovat nebo blokovat využívání jednotlivých druhů cookies můžete pod záložkou Nastavení cookies.
Více informací v Zásadách použití souborů cookies.