Excel 2013/2016/365 – Návod k nastavení odesílání SMS zpráv

Používáte-li tabulkový procesor Excel 2013 nebo 2016, můžete jej jednoduše napojit na API SMS Gate služby sms-sluzba.cz a spolehlivě z něj odesílat SMS zprávy.

Nejprve se zaregistrujte na komunikační portál zde: http://www.sms-sluzba.cz

Po registraci dostanete automaticky kredit 20 Kč, který můžete využít pro test napojení programu Excel na službu SMS Gate. Jakmile bude prvotní kredit vyčerpán, je nutné další SMS předplatit.

Stažení a instalace doplňku sms.sluzba.cz Excel AddIn

Instalační program doplňku sms-sluzba.cz Excel AddIn je ke stažení zde. V závislosti na Vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni (viz obrázek níže), zda opravdu chcete stáhnout instalační program. Zvolte "Uložit".

Stažený soubor spusťte. V závislosti na Vašem zabezpečení počítače Vás může systém upozornit obrazovkou viz níže:

Klikněte na "Další informace". Ověřte, že jako vydavatel je uvedena AXIMA, spol. s r.o. a pokračujte kliknutím na tlačítko "Přesto spustit".

V závislosti na Vašem programovém vybavení Vás instalační program může vyzvat k instalaci programů nutných k používání tohoto doplňku. Například viz obrázek níže:

Nyní Vás instalační program vyzve k instalaci doplňku. Ověřte, že se jedná o doplněk sms-sluzba.cz Excel AddIn, který vydala AXIMA, spol. s r.o. a klikněte na tlačítko "Install".

Pokud vše proběhlo v pořádku, tak se Vám ukáže okno viz níže:

Seznámení s doplňkem

Na záložce "Data" se nyní objeví nová skupina tlačítek sms.sluzba.cz, která obsahuje celkem 4 tlačítka - "Nová SMS na vybraná telefonní čísla", "Hromadné odeslání SMS", "Kredit" a "Nastavení", přičemž při prvním spuštění jsou všechna tlačítka vyjma "Nastavení" neaktivní. Tlačítka "Nová SMS na vybraná telefonní čísla" a "Hromadné odeslání SMS" se také objeví v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na jednu nebo více buněk.

Nastavení

Nejdříve musíte provést prvotní nastavení kliknutím na tlačítko "Nastavení". Otevře se Vám okno viz níže a vyplňte přihlašovací údaje:

Jméno a Heslo:

Zadejte jméno a heslo, které jste si zaregistrovali v komunikačním systému sms-sluzba.cz.

Klikněte na tlačítko "Test nastavení účtu" a musí se Vám zobrazit zpráva viz obrázek níže.

Pokud test nastavení účtu proběhl v pořádku, tak se Vám nyní aktivuje tlačítko "Kredit". Jakmile budete mít vybranou alespoň jednu buňku, tak se aktivuje i tlačítko "Nová SMS na vybraná telefonní čísla" včetně kontextové nabídky.

Nová SMS na vybraná telefonní čísla

Vyberte jednu nebo více buněk obsahující telefonní číslo(a) a na záložce "Data" klikněte na položku "Nová SMS na vybraná telefonní čísla", resp. můžete kliknout pravým tlačítkem na vybrané buňky a kliknout na položku "Nová SMS na vybraná telefonní čísla" z kontextové nabídky. Otevře se Vám okno, které Vám sdělí, kolik telefonních čísel bylo z vybraných buněk rozpoznáno.

Poté se otevře okno podobné tomu níže, kde můžete doplnit telefonní čísla příjemců, text a zprávu odeslat. Více příjemců oddělujte čárkou nebo středníkem.

Hromadné odeslání SMS

Připravte si data tak, že v prvním sloupečku/řádku budou buňky obsahovat telefonní čísla a v druhém sloupečku/řádku budou buňky obsahovat text zprávy, která má být na dané telefonní číslo odeslána. Vyberte 2 sloupce/řádky a a na záložce "Data" klikněte na položku "Hromadné odeslání SMS", resp. můžete kliknout pravým tlačítkem na vybrané buňky a kliknout na položku "Hromadné odeslání SMS" z kontextové nabídky. Otevře se Vám okno, které Vám sdělí, kolik telefonních čísel a zpráv bylo z vybraných buněk rozpoznáno.

Poté se otevře okno podobné tomu níže, kde můžete zkontrolovat správné rozpoznání telefonních čísel příjemců a text SMS zpráv a následně můžete všechny SMS zprávy jedním kliknutím odeslat.

Kredit

Na záložce "Data" klikněte na položku "Kredit" a otevře se Vám okno s aktuálním kreditem Vašeho účtu.